فوتبال

قوانین فوتبال

فوتبال یک ورزش تیمی است که از دو نیمه تشکیل شده است و هر نیمه ۴۵ دقیقه است( جمعا نود دقیقه ). به عنوان یک قانون، داور به هر نیمه زمان مشخصی را اضافه خواهد کرد که جزئی از این نیمه ها محسوب میشود. استراحت بین نیمه ی اول و دوم ۱۵ دقیقه است . دو تیم در بازی شرکت میکنند که هرکدام با دروازه بان ۱۱ نفر عضو دارند. بازی در زمین چمن برگزار میشود. هدف از بازی این است که با پاس دادن توپ به یکدیگر به تیم مقابل گل بزنند . منتقل کردن توپ اکثرا از طریق پا است و استفاده از دست ها (بجز برای دروازه بان) مجاز نمیباشد. برنده ی بازی تیمی است که گل بیشتری را به ثمر برساند.

قوانین پیش بینی
ملاک محاسبه پیش بینی ها در تمام ورزش ها وقت قانونی بازی است، مگر اینکه در نوع پیش بینی نیمه خاصی ذکر شده باشد. وقت قانونی شامل زمان اصلی بازی و وقت های تلف شده می گردد. بعنوان مثال در بازی فوتبال، ملاک پیش بینی ها ۹۰ دقیقه بازی است بعلاوه زمانی که داور در انتهای هرنیمه  بعنوان وقت های تلف شده اعلام می کند ولی چنانچه در نوع پیش بینی صراحتا ذکر شده باشد که برنده در وقت اضافه یا برنده پنالتی، یا برنده جام قهرمانی و ...  که در این موارد ملاک دیگر وقت قانونی نخواهد بود.

بازی فوتبالی که (با زمان ۹۰ دقیقه) متوقف شده باشد اگر تا ۲۴ ساعت بازی نشود و یا به پایان نرسد، در صورتی که بازی تا دقیقه 70 ادامه داشته باشد و بعد از آن متوقف شود و تا 24 ساعت آینده مجدد برگزار نشود شرط های آن بازی بر اساس موارد ثبت شده در سایت های معتبر رسمی ورزشی تسویه خواهد شد.
در صورتی هم که بازی قبل از دقیقه 70 متوقف شود و به عنوان تمام نشده در نظر گرفته شود، شرط هایی که نتایج انها تا زمان توقف بازی مشخص شوند و به نتیجه نهایی بازی بستگی نداشته باشند، تسویه می شود. کلیه شرط های دیگر با ضریب 1 محاسبه می شوند.

 پیش بینی هایی‌ که روی مواردی که قبل از رها شدن بازی نتیجه آن ها قطعاً مشخص شده باشند بسته شوند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند. مثلا در صورتی‌ که پیش بینی برنده ی نیمه باشد و بازی در اواسط نیمه ی دوم رها شود، پیش بینی های نیمه اول به قوت خود باقی‌ خواهند ماند

ادامه ی بازی: (rest of the match) در این نوع پیش بینی ملاک فقط بقیه ی بازیست و نتیجه بازی قبل از ثبت پیش بینی شما محسوب نمیباشد.


اولین تعویض: (first substitution) در این نوع پیش بینی، ملاک برحسب زمان و یا مشخص کردن تیم تعویض کننده محاسبه میگردد تعویض های بین دو نیمه (از دقیقه ی ۴۵ تا شروع نیمه ی دوم) ، تعویض در نیمه اول محسوب نمی شوند.

 

پیش بینی هندیکپ آسیایی: (Asian Handicap Betting)

ملاک برای تمامی‌ پیش بینی ها در هندیکپ آسیایی آغاز مسابقه است. برای توضیحات بیشتر در مورد این پیش بینی به بخش هندیکپ در قوانین پیش بینی مراجعه فرمایید

نیمه اول: (First Half)

فقط شامل پیش بینی های نیمه اول می‌باشد. درصورتی که بازی‌ قبل از پایان نیمه اول رها و لغو شود، پیش بینی های نیمه اول لغو میشوند. چنانچه بازی‌ در نیمه دوم لغو شود، پیش بینی های نیمه اول معتبر می باشند.

نیمه دوم: (Second Half)

فقط شامل پیش بینی های نیمه دوم می باشند، در صورت لغو شدن بازی‌ در نیمه دوم، پیش بینی های نیمه اول معتبر و پیش بینی های نیمه دوم لغو می گردند.

  

اولین رویداد مسابقه:

دراین نوع پیش بینی شما انتخاب میکنید که اولین اتفاقی که در بازی رخ می دهد کدام است: (کرنر، گل ،کارت زرد، خطا و ...)

 

شروع کننده بازی (kick off)

در این پیش بینی شما پیش بینی می کنید که کدام تیم شروع کننده بازی است. تیمی که توپ را در ابتدای بازی در اختیار خواهد داشت شروع کننده بازی است

 

شوت در چارچوب:

در این پیش بینی تعداد شوت های در چارچوب محاسبه می شود و اصابت شوت به تیرک جزو شوت داخل چارچوب نیست.

 

هندیکپ یک تیم و نتیجه نیمه:

در این حالت شما بر روی نتیجه نهایی وقت قانونی بصورت هندیکپ و نتیجه نیمه به صورت برد و باخت پیش بینی می نمایید. دقت کنید که اگر انتخاب شما "بله" باشد ، باید هر دو قسمت پیش بینی درست باشد و در واقع هر دو قسمت پیش بینی برنده باشد تا پیش بینی شما برنده شود و اگر انتخاب شما "خیر" باشد باید هر دو قسمت پیش بینی خیر شود و در واقع هر دو قسمت پیش بینی به حالت نه بشود تا پیش بینی شما برنده گردد.

مثال:

   - هندیکپ (1.5+) تیم 1 و برد 1 در نیمه اول : بله/خیر

با انتخاب بله یعنی تیم 1 در وقت قانونی  با هندیکپ +1.5 برنده خواهد شد و در نیمه اول هم برنده خواهد شد. دقت کنید که  هر دو گزینه باید رخ دهد و برای خیر نیز هر دو گزینه باید رخ ندهد، یعنی برای اینکه قسمت خیر برنده شود، تیم1 با هندیکپ (1.5+) نباید برنده شود و در نیمه اول هم نباید برنده شود.

 

مجموع بالای/پائین: (Over/Under)

 

توضیح

مجموع بالا/ پائین

در صورتی‌ که هیچ گلی زده نشده باشد یا 1 گُل زده شده باشد،پیش بینی برنده است.اگر دقیقا 2 گُل زده شود، پول پیش بینی به شما بازگردانده میشود و در صورتی‌ که 3 گُل یا بیشتر زده شود پیش بینی بازنده است.

پائین 2 گًل

در صورتی‌ که هیچ گلی زده نشده باشد یا 1 گُل زده شده باشد، پیش بینی برنده است.اگر دقیقا 2 گُل زده شود، نصف پیش بینی برنده و نصف مبلغ بازگردانده میشود و در صورتی‌ که 3 گُل یا بیشتر زده شود، پیش بینی بازنده است.

پائین 2.25 گًل

در صورتی‌ 0 – 1 – 2  گُل در مسابقه زده شده باشد پیش بینی برنده است، اگر 3 گُل و بیشتر زده شده باشد، پیش بینی بازنده است.

پائین 2.5 گًل

در صورتی‌ 0 – 1 – 2 گُل در مسابقه زده شده باشد، پیش بینی برنده است.اگر دقیقا 3 گُل زده شود، نصف پیش بینی بازنده ونصف برگردانده میشود و اگر 4 گُل یا بیشتر زده شود، پیش بینی بازنده است.

پائین 2.75 گًل

در صورتیکه 3 گُل یا بیشتر در مسابقه زده شود پیش بینی برنده است.اگر دقیقا 2 گُل زده شود، تمامی‌ مبلغ پیش بینی به شما بازگردانده میشود و چنانچه 0 یا 1 گُل زده شده باشد، پیش بینی بازنده است.

بالای 2 گًل

در صورتیکه 3 گُل و یا بیشتر زده شود، پیش بینی  برنده است.اگر دقیقا 2 گُل زده شود نصف پیش بینی بازنده و نصف آن بازگردانده میشود و چنانچه 0 یا 1 گُل زده شود، پیش بینی بازنده است.

بالای 2.25 گًل

در صورتیکه 3 گُل یا بیشتر زده شود،پیش بینی برنده است و چنانچه 0 – 1 – 2 گُل زده شود، پیش بینی بازنده است.

بالای 2.5 گًل

در صورتیکه 4 گُل یا بیشتر زده شود،پیش بینی برنده است. اگر دقیقا 3 گُل زده شود، نصف پیش بینی برنده و نصف آن بازگردانده میشود و چنانچه 0 – 1 – 2 گُل زده شود، پیش بینی بازنده است.

بالای 2.75 گًل

 

 

شانس دو برابر : (Double Chance)

پیش بینی شانس دو برابر به شما امکان پیش بینی کردن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک پیش بینی را می‌دهد.
 

تعداد گلها : (Number of Goals)

پیش بینی روی تعداد گلهای زده شده توسط هر دو تیم‌ در ۹۰ دقیقه وقت قانونی . در این پیش بینی گُل به خودی نیز محسوب میشود.
 

مساوی فسخ شرط : (Draw No Bet)

پیش بینی‌ تیم‌ برنده بازی . چنانچه بازی مساوی تمام شود ، پیش بینی لغو می شود و مبلغ پیش بینی بازگردانده میشود.

 

مجموع زمان گل ها

پیش بینی مجموع زمان هایی که گل های بازی به ثمر میرسد. بطور مثال در دقایق ۲۸ و ۵۰ و ۸۴ گل های یک بازی به ثمر رسیده که مجموع آنها ۱۶۲ می شود.

 

کرنر:

پیش بینی تعداد کرنرهای بازی است. در صورتیکه قبل از زدن ضربه کرنر، داور سوت خاتمه نیمه اول یا پایان بازی را بزند، این کرنر در تعداد کرنرهای بازی محاسبه نمی شود.

 

کارت زرد:

پیش بینی تعداد کارت های زرد یک بازی است. کارت زرد دوم که منجر به دریافت کارت قرمز شود، در شمارش تعداد کارت های زرد محاسبه نمی گردد و تنها به عنوان کارت قرمز محسوب می شود